10 miljoen voor Sterk Techniekonderwijs!

Vakcollege Maarsbergen heeft samen met 4 andere techniekscholen in de regio de krachten gebundeld en plannen gemaakt voor Sterk Techniekonderwijs in de regio. Hiervoor is de komende vier jaar 10 miljoen euro beschikbaar. Gezamenlijk werken we aan het doel: voldoende en goed opgeleide vakmensen in de techniek.

Het is een intensieve samenwerking tussen  vmbo’s en mbo’s in de regio, het bedrijfsleven en ook de gemeenten Amersfoort, Nijkerk en Utrechtse Heuvelrug zijn aangehaakt.

Een brede samenwerking, zodat het technisch onderwijs en werkveld stevig ondersteund kan worden door de mogelijkheden vanuit het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. Hiervoor is in de regio Amersfoort e.o. de komende 4 jaren 10 miljoen euro beschikbaar.

Vakcollege Maarsbergen werkt actief samen aan een sterke toekomst voor het techniekonderwijs.