Hoera 100% geslaagd!!!

We zijn als school ontzettend trots op onze leerlingen, want alle 114 examenkandidaten zijn geslaagd!! Na hard zwoegen, veel leren, extra uren werken met de vakdocenten en het omgaan met de enorme spanning konden we vandaag de uitslag van de herexamens bekend maken. Met het mooie resultaat dat 100% is geslaagd!!

Uiteraard zijn we niet alleen trots op de leerlingen, maar ook op al onze personeelsleden die hun hart leggen in het onderwijs en de ondersteuning van de leerlingen. Op welk gebied dan ook.

Onderwijs maak je met de hele school. Door samen in te zetten op een veilige leeromgeving krijgen leerlingen de kans om het optimale uit zichzelf te halen. We blijven ons ook in de toekomst inzetten voor onderwijs dat aansluit bij de leerbehoeftes van leerlingen: Leren door DOEN!

Uiteraard is ook het thuisfront belangrijk voor goede resultaten. Zonder de steun en het vertrouwen van ouders en verzorgers kunnen leerlingen en school niet. We zijn dan ook blij om alle examenkandidaten mét hun familie uit te nodigen om op donderdag 4 juli 2019 samen te vieren dat het diploma is behaald.