Start nieuwe schooljaar

Op dinsdag 3 september liepen de gangen van school weer vol met leerlingen. Klaar voor het nieuwe schooljaar. Helaas brengt de fusie met de NUOVO scholengroep wat aanpassingen in het computersysteem met zich mee en dat heeft zijn weerslag op de lesroosters. We hopen vanaf volgende week met een goed basisrooster te kunnen werken. We wensen alle leerlingen een mooi schooljaar met even mooie resultaten als vorig jaar!