Aanmelden

Als je kiest voor Vakcollege Maarsbergen, kies je voor een kleinschalige school met veel keuzemogelijkheden. Een school waar kwalitatief goed onderwijs hoog in het vaandel staat.

Brugklassen
Het Vakcollege Maarsbergen heeft vier soorten brugklassen:

  • klassen met leerlingen met een lwoo indicatie
  • basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
  • kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
  • gemengde- en theoretische leerweg (mavo)

Informatie

Open lesdagen voor basisscholen
Donderdag 16 en vrijdag 17 november 2017

Informatieavond voor ouders van leerlingen uit groep 8
Dinsdag 21 november 2017, vanaf 19.00 uur

Open Huis
Zaterdag 27 januari 2018, van 10.30-13.30 uur

Informatieavond voor ouders van groep 8 leerlingen

Maandag 12 februari 2018, vanaf 19.00 uur

Brochure brugklas 2018-2019

Aanmeldingsprocedure

Met de leerkracht van de basisschool bespreekt u voor welke onderwijssoort u uw kind wilt aanmelden. U kunt uw kind vervolgens bij ons aanmelden via de basisschool, die dat met een digitaal aanmeldingsformulier in een regionaal systeem invoeren. U krijgt van ons dan een bevestiging van aanmelding, waarna de toelatingscommissie gaat bekijken of uw kind toelaatbaar is.

De aanmeldingsprocedure is voor alle scholen in de Utrechtse Heuvelrug is hetzelfde en loopt via de basisschool. Op het formulier moet u een eerste en een tweede keuze aangeven. Als u onze school als eerste keus aangeeft, zal uw kind zeker geplaatst worden.

Aanmeldformulier
Leerjaar 1
>Aanmelding leerjaar 1 2017

Leerjaar 2

>Aanmelding leerjaar 2 2017

Leerjaar 3
>Aanmelding leerjaar 3 2017

>Profielkeuze GL 2017

>Profielkeuze TL 2017

Leerjaar 4
>Aanmelding leerjaar 4 2017

Tijdpad

Tijdpad aanmeldprocedure
feb 2017 Start aanmelding ronde 1
maart 2017 Sluiting aanmelding ronde 1
april 2017 Plaatsingsbesluit ronde 1 naar ouders
april 2017 Sluiting aanmelding ronde 2
april 2017 Plaatsingsbesluit ronde 2 naar ouders

*Direct na plaatsing krijgt u een inschrijfformulier (B-formulier) toegestuurd, dat direct moet worden ingevuld en teruggestuurd om de inschrijving definitief te maken.

Let op! Op het formulier dient ook de keuze voor het sport- of expressieprofiel aangegeven te worden. Dit geldt niet voor de havo-kansklas en De Jonge Onderzoeker.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze leerlingenadministratie:
aanmelden@vakcollege-osgs.nl

Routebeschrijving

Routebeschrijving naar Vakcollege Maarsbergen te Maarsbergen.
Bezoekadres
Woudenbergseweg 22a
3953 MG Maarsbergen

T 0343 43 13 45
www.vakcollege-osgs.nl

info@vakcollege-osgs.nl

Komende vanuit de richting Utrecht afslag 22 nemen, Leersum / Maarsbergen / Woudenberg.
Onderaan de afslag rechtsaf richting Leersum gaan.

Deze weg volgen tot je aan de rechterzijde het bord Valkenheide / Vakcollege Maarsbergen, 300 meter ziet.

Dan linksaf Valkenheide opdraaien en meteen rechtsaf gaan. De borden Vakcollege Maarsbergen volgen.

Komende vanuit de richting Arnhem afslag 22 nemen, Leersum / Maarsbergen / Woudenberg.
Onderaan de afslag rechtsaf richting Leersum gaan. Onder het viaduct door en deze weg vervolgen tot je aan de rechterzijde het bord Valkenheide, 300 meter ziet.

Dan linksaf Valkenheide opdraaien en meteen rechtsaf gaan. De borden Vakcollege Maarsbergen volgen.

Komende vanuit de richting Amersfoort / Leusden / Woudenberg richting Maarsbergen aanhouden.
In Maarsbergen richting Leersum aanhouden. Deze weg volgen tot je aan de rechterzijde het bord Valkenheide, 300 meter ziet.

Dan linksaf Valkenheide opdraaien en meteen rechtsaf gaan. De borden Vakcollege Maarsbergen volgen.