Agenda

20 september: Sportorientatie klas 3 en 4

Verplichte sportorientatie klas 3 en 4

25 september: BWI Amerongen

Project BWI in Amerongen, nadere info volgt

27 september: Inleveren keuzevakformulier, klas 2

Klas 2 levert de keuzevakformulieren in bij de mentor

3 oktober: Voorstelling ‘Klappen voor Bart’, klas 3 en 4

13 oktober: Magister periode 1

Magister sluit voor periode 1, brief aan ouders en uitnodiging ouderavond

14 oktober: Herfstvakantie

Herfstvakantie van 14 tot 21 oktober

24 oktober: Rapportbespreking

Rapportbespreking docententeam periode 1 en racerooster

30 oktober: Ouderavond

Naar aanleiding van het rapport kunt u zich aanmelden voor een 10-minutengesprek met de mentor

1 november: Excursie De Stijl klas 1

Excursie Centraal Museum en Rietveld Schreuderhuis voor leerjaar 1

8 en 10 november: Museumdagen Den Haag klas 3

Klas 3 gaat op 8 of 10 november op museumbezoek in Den Haag

15 november: Infoavond profielkeuze klas 1

Informatieavond voor ouders ivm profielkeuze leerjaar 1

16 en 17 november: Open lesdagen

Open lesdagen voor de basisscholen

16-17 november: Stage klas 1

21 november: Voorlichting ouders nieuwe leerlingen

Informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8, vanaf 19.00 uur

21 december: Magister periode 2 sluit

Magister periode 2 wordt afgesloten

21 december: Kerstgala

Feestelijk kerstgala!

22 december: Rapport periode 2

Rapport periode 2 wordt uitgereikt door de mentor

23 december: Kerstvakantie

Kerstvakantie van 23 december 2017 tot 8 januari 2018

15 januari: Ouderavond

10-minutengesprek met de mentor

27 januari: Open Huis!

Open Huis van 10.30 – 13.30. Iedereen is welkom!