Dialoog

Wij hechten op school veel waarde aan een goede relatie met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Voor het schoolsucces van leerlingen is het van belang dat ouders en school goed samenwerken.

Allereerst is er het regelmatige contact dat ouders met de docenten en mentoren hebben. Hiervoor organiseren wij de zogenaamde 10-minutengesprekken. De ontwikkeling, de begeleiding en de schoolvorderingen van het kind staan dan centraal.

Daarnaast zijn er regelmatig voorlichtingsavonden voor de jaarlagen, waarin de school informatie verstrekt over wat in een bepaald jaar aan de orde is. Ieder jaar zijn er ouders die zich actief voor de school inzetten: bijvoorbeeld door hun diensten aan te bieden bij de organisatie van diverse evenementen en excursies.

Tenslotte nemen ouders op Vakcollege Maarsbergen deel aan de klankbordgroepen, de medezeggenschapsraad en ouderraad om samen met de schoolleiding en het bestuur het beleid van de school te ontwikkelen of uit te voeren.