Introductie

Op Vakcollege Maarsbergen word je als leerling uitgedaagd prestaties te leveren, je grenzen te verleggen en je talenten te ontwikkelen. Hierbij word je geholpen door docenten, mentoren en andere medewerkers van de school.

Visie op leren
Je krijgt onderwijs, waarin je als leerling bij het leren een actieve rol hebt. Niet alleen tijdens de lessen, maar ook in de pauzes en tijdens buitenschoolse activiteiten. Je ontwikkelt daardoor zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Onze bedoeling is dat je als leerling, geïnspireerd en begeleid door je docenten, het maximale uit jezelf haalt. De school wil je daarbij helpen door een veilige, vertrouwde, uitdagende en afwisselende leeromgeving te bieden.

Pedagogisch / didactische visie en aanpak

Op Vakcollege Maarsbergen word je als leerling positief benaderd. Wij zijn een relatief kleine school met een open cultuur, waardoor je je al snel thuis voelt en gekend wordt. Maar wij hebben ook hoge verwachtingen van je prestaties. Als leerling ben je verantwoordelijk voor jezelf, je werk en je omgeving en ga je respectvol en verdraagzaam met elkaar om.

Tijdens de les werk je onder begeleiding van de docenten aan je ontwikkeling. Docenten zijn zich ervan bewust dat niet alle leerlingen hetzelfde zijn en op dezelfde wijze leren. Daarom houden wij in onze lessen rekening met verschillen in niveau en tempo. De docenten gebruiken een variatie aan lesmethoden en materiaal om de lessen voor alle leerlingen uitdagend te houden. Naast vakgebonden lessen leer je op Vakcollege Maarsbergen in vakoverstijgende projecten kennis en vaardigheden toe te passen.