Restaurant

Restaurant
Vanaf de herfstvakantie 2018 opent restaurant ’t Allegaartje
weer de deuren voor gasten die heerlijk willen lunchen op
onze school. De leerlingen hebben ontzettend veel zin om
voor u te koken en uw lunch professioneel te serveren!

’t Allegaartje is, na reservering, op maandag vanaf
12.30 uur open. We serveren u dan een heerlijke drie-gangen
lunch voor slechts € 12,50. Frisdrank kost € 1,00 per glas,
wijn/bier kost u per glas € 2,00.
Graag reserveren bij: s.derooij@vakcollege-osgs.nl