Medezeggenschap

De scholengroep waartoe Vakcollege Maarsbergen behoort, heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). De MR is een belangrijk overlegorgaan binnen de school met wettelijk geregelde bevoegdheden. De raad heeft regelmatig overleg met het bestuur. De raad beslist mee over alle belangrijke zaken die de scholengroep aangaan zoals financiën, verbouwing, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

Docenten MR:

A.W. Bennen, voorzitter en lid GMR
C. Huisman, secretaris MR
T. Vahlkamp, vicevoorzitter en lid GMR
R. van Valkengoed, MR

Ouders MR:

Annemarie Correa, MR en lid GMR
Theo Fokke, MR en lid GMR
José van de Harskamp, MR