De profielen voor alle niveaus

Als je kiest voor de route Mens & Dienstverlenen dan kun je kiezen uit twee profielen:

  • Economie & Ondernemen (E&O)
  • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

Als je kiest voor de route Techniek dan kun je kiezen uit drie profielen:

  • Bouw, Wonen & Interieur (BWI)
  • Mobiliteit & Transport (M&T)
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE)

 

Mavo (TL) en gemengde leerweg (GL)

Naast de praktische opleidingen heeft Vakcollege Maarsbergen ook een sterke mavo-opleiding.

Bijzonder bij ons is dat je ook op tl of gl van de praktische vakken mag proeven. Onze mavo-leerlingen hebben niet vier jaar alleen in de boeken gezeten, maar ook ervaring opgedaan in een keuzeprofiel. Een groot voordeel in het mbo waar ook altijd praktijk wordt gegeven.

>Schema profielkeuze GL 2017

>Schema profielkeuze TL 2017