Talent

Recht doen aan talent
Vakcollege Maarsbergen wil de talenten van de leerlingen in de brede zin van het woord maximaal helpen ontwikkelen en daarbij rekening houden met verschillen voor wat betreft belangstelling, manier van leren, niveau of tempo.

Hoe doen we dat concreet?
Wij bieden realistisch en uitdagend onderwijs met betekenis voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Ook valt er veel te kiezen en organiseren wij mogelijkheden om te leren binnen én buiten de school.

Allereerst is er een grote variatie aan instroommogelijkheden, namelijk basis, kader en theoretische leerweg. Al naar gelang je instroomniveau wordt samen met je basisschool gekeken naar de brugklas die het meest recht doet aan jou. Wij werken met een brugperiode die maximaal twee jaar duurt. Hierdoor krijg je voldoende tijd om erachter te komen wat de beste plek voor je is en als je niveau eerder duidelijk is, kun je eerder doorstromen.