Tijdpad

Tijdpad aanmeldprocedure

Eerste aanmeldingsronde
Ouders leveren machtigingsformulier in op de basisschool uiterlijk 20 februari 2018
Insturen aanmelding door basisschool vanaf 20 februari t/m uiterlijk 15 maart 2018
 Verwerken gegevens door VO 15 maart t/m 5 april 2018
Uiterlijke herplaatsing of afwijzing wanneer leerling niet
toelaatbaar is op het gewenste niveau op VO-school van eerste keuze.
27 maart 2018
Uiterlijk aanmelding via OT van alternatieve schoolkeuze binnen eerste ronde wanneer afgewezen op niveau. 30 maart 2018
Plaatsingsbesluit eerste ronde verzenden door VO naar ouders en basisscholen. 5 april 2018
Tweede aanmeldingsronde
 Uiterlijke aanmelding ronde 2 11 april 2018, 15.00 uur
 Verwerking gegevens tweede ronde 11 april t/m 17 april 2018
Plaatsingsbesluit tweede ronde verzenden door VO naar ouders en basisscholen. 20 april 2018
 Derde aanmeldingsronde
 Verwerking gegevens derde ronde en plaatsingsbesluit verzenden door VO naar ouders en basisscholen.  8 – 10 mei 2018
Uiterlijke datum doorgeven aan VO van herzien eindadvies door PO. 24 mei 2018
Uiterlijke deadline besluit herplaatsing door VO. 31 mei 2018