Tijdpad 2018-2019

Tijdpad aanmeldprocedure 2018-2019

Informatieperiode ouders: schoolmarkten, open dagen, open lessen, enz. november 2018 t/m februari 2019
Ouders en school melden leerlingen aan bij scholen voor praktijkonderwijs en vmbo met leerwegondersteuning (LWOO). vanaf 1 oktober 2018
Ouders /verzorgers nemen contact op met VO scholen ivm orienterende gesprekken over leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. 1 november 2018
Eerste aanmeldingsronde
Ouders leveren machtigingsformulier in op de basisschool. uiterlijk 18 februari 2019
Insturen aanmelding en OKR door basisschool. vanaf 18 februari t/m uiterlijk 14 maart 2019
 Verwerken gegevens door toelatingscommissie VO. 14 maart t/m 4 april 2019
Uiterlijke herplaatsing of afwijzing wanneer leerling niet
toelaatbaar is op het gewenste niveau op VO-school van eerste keuze.
25 maart 2019
Uiterlijke aanmelding via OT van alternatieve schoolkeuze binnen eerste ronde wanneer afgewezen op niveau. 28 maart 2019
Plaatsingsbesluit eerste ronde verzenden door VO naar ouders en basisscholen. 4 april 2019
Tweede aanmeldingsronde
 Uiterlijke aanmelding ronde 2. 10 april 2019
 Verwerking gegevens tweede ronde. 10 april t/m 16 april 2019
Plaatsingsbesluit tweede ronde verzenden door VO naar ouders en basisscholen. 16 april 2019
 Derde aanmeldingsronde
 Verwerking gegevens derde ronde en plaatsingsbesluit verzenden door VO naar ouders en basisscholen.  17-19 april 2019
Uiterlijke datum doorgeven aan VO van herzien eindadvies door PO. 30 mei 2019
Uiterlijke deadline besluit herplaatsing door VO. 7 juni 2019