Verlof en vakanties

Verlof (vrije uren of dagen) moet vóóraf door de ouder(s)/verzorger(s) worden aangevraagd bij de directeur.

Een formulier hiervoor vindt u hieronder.
Aanvraagformulier buitengewoon verlof

 

 Vakanties 2016/2017
Herfstvakantie 15 oktober 2016 t/m 23 oktober 2016
Kerstvakantie 24 december 2016 t/m 8 januari 2017
Krokusvakantie 25 februari 2017 t/m 5 maart 2017
Pasen en Tulpvakantie 15 april 2017 t/m 30 april 2017
Bevrijdingsdag 5 mei 2017
Hemelvaart 25 mei 2017 t/m 28 mei 2017
Pinksteren 5 juni 2017
Zomervakantie 8 juli 2017 t/m 20 augustus 2017

 

Vakanties 2017/2018
Herfstvakantie 14 oktober 2017 t/m 22 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Krokusvakantie 24 februari 2018 t/m 4 maart 2018
Pasen 30 maart 2018 t/m 2 april 2018
Meivakantie 23 april 2018 t/m 6 mei 2018
Hemelvaart 10 mei 2018 t/m 13 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
Zomervakantie 14 juli 2018 t/m 26 augustus 2018