Voor leerlingen

Als je kiest voor Vakcollege Maarsbergen, kies je voor een kleinschalige school met veel keuzemogelijkheden. Een school waar kwalitatief goed onderwijs hoog in het vaandel staat.

Brugklassen

Het Vakcollege Maarsbergen heeft vier soorten brugklassen:

  • basisberoepsgerichte leerweg
  • kaderberoepsgerichte leerweg
  • gemengde en theoretische leerweg
  • klassen met leerlingen met een lwoo indicatie

Informatie

 

Open lesdagen voor basisscholen
Donderdag 15 en vrijdag 16 november 2018

Informatieavond voor ouders van groep 8 leerlingen
Dinsdag 27 november 2018, 19.00 uur

Open Huis
Zaterdag 19 januari 2019, van 10.30-13.00 uur

Informatieavond voor ouders van groep 8 leerlingen
Donderdag 14 februari 2019, 19.00 uur